Οι αλλαγές στη διάθεση κατά την αλλαγή πάνας σε ένα παιδί είναι αρκετά συχνές. Ειδικά αν οι γονείς δεν είναι ...